موسسه علمی-آموزشی پویش

موسسه علمی آموزشی پویش

موسسه علمی آموزشی پویش در سال ۱۳۸0 شروع به کار کرده و از سال ۱۳۹۰ نمایندگی موسسه نوآوران راه ابریشم را دارد.

اهداف وب سایت

این سامانه صرفا جهت ثبت نام و پرداخت شهریه ترم های جاری زبان آموزان و پرداخت هزینه کتاب های زبان آموزان راه اندازی شده است . ثبت نام استاید و ثبت نمرات دانش آموزان در صورت تسویه شهریه زبان آموز امکان پذیر می باشد . مشاهده نمرات زبان آموزان و مشاهده نظرات استاتید در مورد فعالیت های دوره های دانش آموزان در این سامانه انجام می پذیرد . با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور زبان آموزان قادر خواهند بود وارد پنل های کاربری خود شده و در بخش پرداخت شهریه ، شهریه و هزینه کتاب ترم جاری را پرداخت نمایید . همچنین ایشان در پنل خود قادر به مشاهده نمرات و نظرات استاید می باشند .